Saturday, July 5, 2008

YAKUSHIMA DECLARATION

DIMITAR ANAKIEV aka KAMESAN, Yakushima 2007 ( Foto: Richard Gilbert )

Ovaj blog je u izvesnoj vezi sa domaćom stranom: http://haikukamesan.googlepages.com/home i izražava želju i potrebu po svakodnevnoj praksi haiku poezije i istovremeno potrebu za povezivanjem pesnika i kultura. Bio bih srećan kada bi se Kamesan Haiku Blog pretvorio u srčani čvor saradnje i medjusobne komunikacije haikuista Balkana i sveta.
U njemu su dva početka, jedan tolminski, vidi: http://www.iyume.com/kacian/tolmin.html i drugi na ostrvu Yakushima u tihom okeanu, ali i Kumamotu, oba Japan, na kojem je nastao rukopis "Japanski vrt". Na trajektu od Kagoshime do ostrva Yakushima napisao sam manifest medjunarodnog haikua:

YAKUSHIMA DECLARATION
Our basis for an international haiku genre
( September, 2007 )


- The genre of international haiku is about crossing cultural borders.
- Friendship must be considered the foundation stone of international haiku.
- The genre of international haiku has the qualities of soto (‘outside’).
- Free form (organic form) is more essential for international haiku then any closed or specific form.
- The Japanese poets of soto ( jiyuritsu - “free‑rhythm” poets) are pioneers of the international haiku genre.
- Poets and translators are the two legs upon which the genre of international haiku stands.
- In the genre of international haiku, personal mythology may replace the role of collective stereotypes.

No comments: