Wednesday, July 23, 2008

ŽETELAC - Haiku kalendar (6)
Na slici: Vincent van Gog - Žetelac

ŽETVA je letnji kigo i sa njom u vezi svi izrazi, fraze i sinonimi vezani za žetvu. Ovo je takodje pastoralna tema, naširoko poznata u svim umetnostima a ne samo haiku. Odličan haiku koji uvodi ovu temu u Srpski haiku kalendar uzimam od Dragana J. Ristića iz njegove knjige 'Čas čudoredja'. Draganov haiku glasi:

Nadvikuju se
glasovi žetelaca -
nigde oblačka.
Dragan J. Ristić

PS. Koliko mi je poznato postoji i leptir pod imenom žetelac, barem u engleskom ( Harvester lat. Feniseca tarquinius ) ali koliko znam živi samo u Americi. Medjutim, bilo bi pametno proveriti dali i naša nauka i insektima poznaje neku vrstu pod tim imenom. Postojanje insekta, leptira, sa ovim imenom bi veoma obogatilo asocijativne mogućnosti naše haiku poezije. Paznata je i američka mašina ( guseničar ) koja se koristi u šumarstvu za sečenje i prenos stabala sa istim imenom ( harvester ).
PPS. Bilo bi takodje lepo da autor ovog kigoa opremi svoj kigo sa svim pratećim rečima, sinonimima i frazama, i pošalje mi ih mejlom.

No comments: