Wednesday, July 23, 2008

MLAD MESEC - Haiku kalendar (8)


Mladi mesec, 15.4. 2005


Posle kritičkog pisanja o Dragovićevom haiku o biku ( Post 'Haiku o biku (1)' zaključio sam da to ustvari nije haiku o biku već o mladom mesecu. Mladi mesec je kigo koji se je rodio u srcu autora dok je bik poredjenje, ideja, koje je autor konfuzno zapisao verovatno fasciniram atraktivnim poredjenjem. Konfuzija koja sledi ( 'mlad bik' umesto 'mlad mesec', pa napamet i nepotrebno dodat kigo 'miris proleća' / jer taj haiku već ima kigo/, pa još cela takodje nepotrebna pričica sa oštrenjem rogova ) rezultat su te površne fascinacije idejom ( koja je atraktivna i inventivna, verovatno proistekla iz autorove okrenuti seoskom pejzažu svog porekla ). Medjutim, ono što se zaista desilo u srcu autora bio je mesec a ne bik. Bik je kasnije stvoren u imaginaciji. Zato ovde dodajem svoju verziju tog doživljaja meseca - na temu i sa idejom Ljubomira Dragovica:

Mlađani mesec-
dal' to brdom zavlada
oštrorogi bik ?


Mislim, da je to autor u stvari hteo da kaže. Ovaj haiku bi lako mogao biti ilustracija za prolećni kigo mlad mesec.

No comments: