Thursday, July 31, 2008

LEDENI STRAH - Haiku kalendar (27)LEDENI STRAH/zima,život [ led, ledenice, inje, ledeni strah ]

Kako to biljka
prikriva ledeni strah
od nestajanja ?

Tomislav Mijović


Tomislava Mijovića sam par puta u ovom blogu pretstavio kao pesnika lirske meditacije a uzimao za primer njegove haikue koji su bili objektivne skice. Gornji haiku je medjutim meditativan, u njemu pesnik kroz proces poistovećenja sa prirodom projecira svoje misli na biljni svet i tako ga personifikuje. Izmedju velikog broja sličnih pesama uzetih iz knjige U blagosti i osami, najdublji utisak ostavljaju meditacije na reci, koje su na žalost prečesto sasvim apstraktne. Gornja pesma medjutim ima kigo i sasvim je moguće da nije primarno nastala u autorevoj psihi ( kao ekspresija, dakle ) koja se suočava sa prolaznošću već da je prva pomisao nastala pri pogledu na smrznuto bilje ( kao impresija ). Kigo ledeni strah ne deluje kao veštačka retorična figura jer često u životu čujemo da se neko smrznuo od straha. Bilo da je po nastanku ova pesma expresivna ili impresivna ona pokazuje dobru kigo tehniku. Upotreba kigoa nam omogućava, dakle, gradjenje složenih metafora, ali takodje i izražavanje jednostavnih, svokdnevnih misli koje opredmećene kigoom dobijaju na plastičnosti, uverljivosti i konkretnosti.

No comments: