Tuesday, July 8, 2008

JAPANSKA KUĆA ( Haibun )


( Gradnja moderne japanske kuće na planini Kimpo iznad Kumamota, Kyushu. Foto: Richard Gilbert, 2008 )

JAPANSKA KUĆA ( Haibun )


Odmah iznad plaže Inaka na kojoj zelene kornjače polažu svoja jaja nalazi se odmaralište kojim upravlja gospodin Terada. To su nove drvene kućice u tradicionalnom stilu spojene zajedničkim hodnikom pored kojih se nalazi trpezarija sa kuhinjom i kupatilom. Velika terasa gleda na ostrvo Kučierabu u tihom okeanu. Uveče se iza Kučierabu-džime sakrije sunce u prekrasnom zalasku. O tome celu noću glasno šapuću pacifički talasi dok okean zvezda svetluca nad terasom.

Gospodin Terada je došao na Jakušimu da bi pomogao razvoj ostrva. Mlad i neoženjen voli da sam posluži goste večerom a ponekad se uz šoću(1) zadrži sa gostima u dugom razgovoru do kasno u noć.
Kao i mnogi današnji Japanci gospodin Terada je zabrinut za sudbinu Japana u globalnom svetu, u kojem je duh bušida(2) potisnut a pobeđuje se novcem.

Između gutljaja šoću kažem gospodinu Teradi da pišem haiku i on se iznenadi. Pita me kako neko ko nije Japanac može pisati haiku ? Uzima olovku i počinje da crta kuću, pokazujući kako nastaje japanska kuća: urezivanje žljebova, vezivanje drveta, pletenje bambusa, pasovanje...i na kraju još i krov od slame. Haiku je japanska kuća. Ipak, voleo bi da čuje neki moj haiku. Uzimam beležnicu i čitam mu haiku koji sam upravo napisao. Haiku je napisan na engleskom, ali gospodin Terada nemo klima glavom dok sluša i tiho izusti: „razumeo sam ga“.

Osluškujem okean
Osluškujem prijatelje
Osluškujem okeanYakushima, Inakahama, 6. septembar 2007


(1) šoću (shochu) - japanska "prava" rakija sa ostrva Kjušu, jača od sakea. Na jugu ostrva pravi se od krompira a na severu od pirinča.
(2) bušido (bushi-do) - "put ratnika"

No comments: