Wednesday, July 16, 2008

PRANJE PONJAVA - Haiku kalendar (4)

Devojke peru
na potoku ponjave.
Ogovaraju.

Rujana Matuka

U našem haiku pesništvu je premalo haikua koji se bave ljudskim delatnostima, naročito onih vezanih za odredjeno godišne doba. Zato je ovaj ženski haiku Rujane Matuke iz Zagreba prava dragocenost: po sezonskoj reči, kigou pranje ponjava, ali i po skladnosti zapisa. Ovaj haiku vrlo dobro ocrtava ženski društveni život na selu, ali hvata i psihološku dimenziju ženske duše sa tematiziranjem ogovaranja. Pranje ponjava je prolećni kigo, kao i veliko spremanje.

No comments: