Sunday, July 6, 2008

ŠKRINJA SADAŠNJOSTI

TANEDA SANTOOKA ( 1882-1940) je moja dugogodišnja inspiracija, već od 1992. kada sam na srpski preveo njegovih pedesetak haikua i kao autorsko izdanje u Nišu objavio u knjižici PESME SAMOĆE. Ove pesme i Santookine izreke počele su nakon toga kružiti po srpskohrvatskoj literaturi bez objave izvora i imena prevodioca, kao da se Santooka volšebno samo-naselio u naš prostor.
U svojem dugogodišnjem bavljenju haikuem, ali i kulturom i umetnošću uopšte, u Santooki sam video sebi najbližu osobu i pesnički alterego, duhovnog pretka i učitelja.
Ovde navodim Santookinu filozofsku meditaciju koju sam nedavno preveo uz pomoć Ita Yukia. To Santookino razumevanje haikua kao sredstva za proširenje sadašnjosti, stvarnosti, uzimam takodje za svoj motto i motiv pisanja haikua. To je njegovo razumevanje sadašnjosti kao riznice, škrinje, u kojoj se nalaze priželjkivane i nepoželjne stvari: 在るべきものも在らずにはゐないものもすべてが在るものの中に蔵されてゐる。/aru mono mo arazu ni wa inai mono mo subete ga aru mono no naka ni zou sarete iru. /. Ili prevedeno: I TO ŠTO BI TREBALO BITI, ZAJEDNO SA OVIM ŠTO NAŽALOST JESTE, PRISUTNO JE U POSTOJEĆEM, drugim rečima: SADAŠNJI TRENUTAK SADRŽI OBA: PRIŽELJKIVANO I STVARNO. Tako je Santooka suočavajući se sa nelagodnostima vlastitog života, koje su ga ne retko dovodile do očaja iz kojih je pokušavao naći izlaz alkoholizmom i čak i pokušajima samoubistva, u haikuu video sredstvo za istraživanje stvarnosti preko granica svojeg pritešnjenja proširujući trenutak sadašnjosti na stvari koje životu daju ne samo snošljivost već i lepotu i smisao uprkos tegobama.
Sledeći ovu Santookinu meditaciju, počeo sam u proleće 2008. pisati haikue sabrane u zbirku pod naslovom "Škrinja sadašnjosti". Ovde navodim 5 od tih haikua poslatih uredniku američkog časopisa Frogpond za izbor i objavu u jesenjem broju ovog časopisa:

Dimitar Anakiev
ŠKRINJA SADAŠNJOSTI
今という時の宝
ima to iu toki no takara
( izbor 5 haikua )

with the torrent of my thought risen river
sa bujicom mojih misli nadošla reka
*
heater off, the coldness of the room is true
nepuštam grejalicu, hladnoće sobe je istinita
*
walking the edge to see: a bird in flight
hodam ivicom da bih video: ptica u letu
*
april rain, wordless on the day I was born
aprilska kiša, bez reči na dan kada se rodih
*
morning, from my dictionary a spider comes out
jutro, iz mog rečnika izlazi pauk
*
PS. George Swede, urednik FP, izabrao je za objavu haiku "sa bujicom"

No comments: