Friday, July 25, 2008

VILINSKI KONJIC - Haiku kalendar (17)


VILINSKI KONJIC, jesen, insekti

Zatreperivši
vodu - svetac postade
vilinski konjic.

Hošinaga Fumio


Ovim haiku autor nam saopštava svoju ideju svetosti: postati svetac, dakle sveto, božije biće je kratkotrajni čin spajanja sa sveopštim bilom prirode. U kratkom kontaktu sa vodom, tek da je zatreperi vilin konjic postaje svetac. Verujem da je ovaj haiku takodje metafora haiku pesnika i haiku poezije uopšte: u tom kratkom trenutku u kome se pesnik duhovno spoji sa prirodom tj. tada kada kigo oživi u njegovom srcu, haiku pesnik, baš kao i vilin konjic postaje svetac. Prefinjen haiku, izuzetno elegantan i istovremeno iskreno pobožan, u kome se izražava ideja svetosti koju haiku nosi sa sobom: religija prirode i prirodna religija. Svojevrstan haiku manifest.

No comments: