Wednesday, July 23, 2008

KOROV - Haiku kalendar (5)

KOROV - proleće, biljke
Korov se povezuje sa vrtnarenjem zato simbolizuje proleće kada ljudi ulaze u svoje bašte, vrtove i njive - čisteći zemlju od korova i pripremaju je za sadnju sebi korisnog bilja. Korov simbolizira zato i nekorisnost, zapuštenost ali i razne oblike društve dekadencije ( odvojiti kukolj od žita... ), pa je stoga i vrsta univerzalne negativne metafore, poznate u svim kulturama.
Korov je jedna od omiljenih tema popularnog japanskog pesnika
Santoke koju on koristi kao metaforu za svoj položaj u društvu, identifikujući sebe sa ovim biljkama.
Zanimljivo je da
medjunarodni haiku kalendar 'Svet haikua' (Haiku World) poznatog američkog japanologa i haiku pesnika Bila Higinsona ne donosi korov (weeds) kao jedan od kigoa uprkos njegovoj univerzalnoj simboličnosti i čestoj upotrebi ( Da li to govori da nije našao dobru pesmu za ilustraciju ? ) Korov je i u našoj haiku poeziji čest motiv i česta tema. Uzornu pesmu za Srpski haiku kalendar u kome je korov važan motiv i kigo nalazim kod Saše Važić - reč je o sledećoj pesmi:

Seosko groblje.
Razgrćem visok korov
tražeći pretke.
Saša Važić

Ova odlično napisana pesma tematizira seosko groblje, koje je takodje česta i gotovo idilična ( pastoralna ) tema srpske haiku poezije. Desankana Maksimović je napisala ceo ciklus haikua ( visoko cenjenih i često citiranih ) o seoskom groblju ne donevši sa njima srpskom haiku pesništvu niti jedne stvarne emocije, već samo isprazni folkorizam, proizvoljne misli i odredjenu pesničku pozu ( koju su na žalost mnogi i mnoge odmah kopirali ). U samo jednoj svojoj pesmi Saša Važić je u svim pesničkim elementima nadišla celi ciklus Desankinih haikua, donevši srpskom haikuu stvarnu emociju, idealnu formu i kigo za haiku kalendar ( Kigo i može nastati samo iz stvarnih emocija ). Ovo poredjenje nam rečito govori o ogromnom napretku srpskog haiku pesništvu u zadnjoj deceniji u kome su stasali autori - Saša Važić je jedan od tih autora - po svemu kvalitetniji od svojih u prošlosti izvikivanih i favoriziranih pesničkih predaka, koji u srpskom haikuu mogu imati samo ukrasno-paradnu a ne i stvarnu funkciju uzora ili temelja. Drugim rečima: temelj haiku poezije u Srbiji se tek sada polaže i srećom je tu zaista puno dobrih temeljnih kamenova.

PS. Uz ovaj kigo:
korov ( kao i uz sve druge kigoe ) treba otvoriti uglastu zagradu i pronaći, i iz raznih rečnika ( književnog i narodnog jezika, leksikona o bilju i verovanjima itd. ) popisati, sve sinonime i fraze koji se za njega vezuju jer su to opeke - gradivni materijal za buduće haikue. Možda je Saša kao autor ovog kigoa u srpskoj haiku literaturi 'dužna' da to uradi i kompletira svoj doprinos po pitanju korova za SHK ! Ako za to ima vremena bio bih joj zahvalan da mi sve pronadjene reči i izraze dostavi mailom.

No comments: