Thursday, July 24, 2008

OPSENA VODE - Haiku kalendar (10)

OPSENA VODE, leto, nebo
( Grad koji se 'vidi' na horizontu je privid, optička varka. )
Preispituju se,
posleratni očevi:
opsena vode.
Hošinaga Fumio

OPSENA VODE je optički fenomen, varka, transpozicije odredjenih objekata na zemlji iznad horizinta, ili elemenata neba ( oblaci ) pod liniju horizonta, u vodi jezera ili mora. Nastaje zbog velikih temperaturnih inverzija u pustinji ili iznad velikih vodenih površina. Pesnički majstor Hošinaga Fumio koristi ovaj letnji kigo da izrazi iluziju preispitivanja prošlosti koja je kao sindrom zahvatila njegovu generaciju posle drugog svetskog rata. O toj iluzornosti najbolje govori kigo koji kao da sam pokazuje šta se dogadja u ljudskoj psihi. [ fatamorgana, privid, optička varka, opsena ]. Ovo je moj drugi prevod-prepev te pesme, potpuno formalno skladan i u 5,7,5.

PS. Medjutim ovaj vrlo duboki haiku ne govori samo o problemima posleratne generacije, već zahvaljujući izuzetnom rečitom kigou govori o ljudskoj psihi uopšte, koja je sposobna da u sebi deformiše stvarnost na različite načine, jer čovek i inače živi celi život u različitim iluzijama, fatamorganama i opsenama vode. Zaista, neverovatno je kako se sa malo reči može reći tako puno.

No comments: