Wednesday, July 9, 2008

BITI SAMO ČOVEK ( Haibun )

( Na fotografiji: Taneda Santoka )

BITI SAMO ČOVEK - SANTOKA


Prešavši u sumrak reku Kuma u pokrajini Jacuširo putujem prema gradiću Hinagu u kome je poznati pesnik Santoka(1) voleo da boravi. On je zapisao u Hinagu „Prenoćište je dobro, i kupatilo je dobro i ljudi su dobri; kad bih ovde mogao da živim do svoje smrti“(2). Otkrivajući nam veličinu toga šta je to „biti samo čovek“ Santoka, večiti lutalica, nije mogao da zamisli da se ustali čak i kada se je negde osećao dobro. Dosledno je smatrao sebe otpadnikom i gubitnikom, živeći neprestano u „dvorištu“ umesto u „kući“(3).

kroz tunel
izlazimo u noć -
put prema gradiću Hinagu


Ljubazni krčmar u centru Hinagu odvede nas do hotela za beskućnike u kojem je Santoka odsedao. To je dvospratna drvena kuća pod nazavom „Pletionica“(4): u prizemlju je skromni dnevni boravak i kuhinja a uske drvene stepenice vode nas do mesta za spavanje na potpuno praznom gornjem spratu. Tu je, u Santokino vreme, umelo da prespava i po dvadesetak ljudi. Za mene, koji sam tu proveo nekoliko usamljenih trenutaka prostor je izgledao posvećeno, nalik na hram. Vreme je stalo i prošlost je oživela. Kakav srećan trenutak.

Napuštajući uveče Hinagu u uskoj uličici susrećemo ljubezne i vesele mladiće u kućnim haljinama i drvenim nanulama(5).

vraćajući se
iz Santokinog kupatila
osmeh yakuza(6)Dimitar Anakiev Hinagumachi, 10.septembar, 2007


(1) - Taneda ShoichiSantoka -1882-1940, japanski haiku pesnik slobodnog stila
(2)- Citat je zapisan na Santokinom spomeniku u centru gradića Hinagu
(3)- „Uchi“ i „Soto“ - „kuća“ i „dvorište“ su simboli za japanski koncept „unutra“ i „napolje“. Haiku je za Japance „unutra“ a za nas zapadnjake „napolju“. Santoka i ostali pesnici slobodnog stila, napustili su svoju „kuću“, tradicionalni način pisanja i postavši „outsideri“ postali su pioniri žanra „medjunarodnog haikua“. U tome je smisao komentara g. Terade iz mojeg haibuna "Japanska kuća", kada kaže "haiku je Japanska kuća", pisanje haiku je za "insidere", Japance.
(4)- Oriya - „Kuća pletenja“ tj. "pletionica".
(5)- Reč je o tradicionalnoj japanskoj odeći: „yakuta“ ogrtaču nalik na "baden-mantil" i „geta“ drvenim klompama.
(6)-„ya-ku-za“ označave brojeve „osam-devet-tri“ koji kao kombinacija u japanskoj igri karata označava gubitničku kombinaciju. Simbolično, reč „yakuza“ označava čoveka kome život nije podelio dobre karte, gubitnika i outsidera. Budući da su yakuze outsideri, da ne žive u „kući“ već „napolju“ moraju se samoorganizovati u klanove da bi preživeli. To nije važilo za pesnike.

No comments: