Saturday, July 12, 2008

KALENDAR (2) - Božur

LETO BILJKE

BOŽUR, Peonia (božurak, božurić, brozgva, devetak, duhovska ruža, ženski božur, kraljev cvijet, kurjak, mačur, prstenik, trojačke rože, trojaška rožica, turkarica, muški božur, planinski božur, trava od tri rožčića, crljeni božur, mosur, kosovski božur )


Razne vrste božura rastu divlje i gaje se kao naše omiljeno narodno cveće. Nekad u školskoj, a danas samo u narodnoj medicini upotrebljava se cvet, ređe krtola i seme (Paeoniae flos, tuber et semen), za lečenje padavice, velikog kašlja, za umirivanje uzbuđenog nervnog sistema, za lečenje hemoroida i dr. Biljka je otrovna i nije dovoljno ispitana ni hemijski ni klinički. U narodu se još ponegde upotrebljava božur kao lek. Nisu retki slučajevi trovanja, jer nestručnjaci ne znaju ni dozu ni način upotrebe božura. U korenu ima tanina, etarskog ulja, masti, šećera, nekih alkoloida i drugih nepoznatih sastojaka. Homeopatska medicina upotrebljava svež koren. U cvetu ima tanina i peonidina (jedna glikozidna antocijanska boja). On se upotrebljavao nekad protiv epilepsije, a danas još ponegde protiv grčevitog kašlja i kao sastojak čaja za dimljenje i kađenje astmatičara. U semenu ima masnog ulja, šećera, tanina, smole i boje. I ono se nekad upotrebljavalo protiv epilepsije. Izaziva povraćanje. Kod nas ga upotrebljavaju žene za uređivanje menstruacije i tako najlakše dolazi do trovanja. Ne preporučuje se upotreba božura za lečenje.

--------------------

Od soli da se
neprijatelju ručak
posoli: božur.

Dimitar Anakiev

______________________________________
PS. Uz pomoć Vikipedije kreirao sam na brzinu jednu jedinicu Srpskog haiku kalendara kako to izgleda po japanskim saiđikijima. Teme su ilustrovane značajnim pesmama. Japanski nacionalni saiđiki je napravio Takahama Kiyoshi, a nova izdanja su uredjujevali i dopunjujivali njegova kćeraka i danas takodje unuka. Pored ovog, centralnog saidjikija, postoje i rečnici Modernog haiku udruzenja ( taj rečnik je uredio Tohta Kaneko, i veci akcenat posvecuje nesezonskim rečima ). normalno je da svaki značajniji autor ima svoj saidjiki koji koristi njegov poetski krug. Tako i Ban'ya Natsushi ima svoj rečnik, koji se zove Rečnik ključnih reči.
Postoje takodje i regionalni saiđiki. Medjutim svi ti rečnici su u neposrednoj vezi sa poetskom praksom i nastaju isključivo iz napisane poezije.

PPS. Božur sam stavio u "leto" zbog veze sa mitologijom kosovskoj boja. Nepoznata mi je neka posebna prirodna performansa božura na osnovu koje bi imali drugi kriterijum za kalendar.

PPPS. Svi pomenuti sinonimi i fraze u zagradi su takodje "kigoi", a lista se može i dopuniti poetskim frazama u 3,4,5 i 7 slogova.

No comments: