Sunday, July 6, 2008

KOSOVSKI BOŽURI

Japanski je haiku za razliku od haiku na Zapadu potpuno umešten u lokalnu mitologiju koja vrlo često, zbog svog kulturnog konteksta, koristi simbole uzete iz prirode. Za nas, koji čitamo te japanske pesme mitologija ostaje skrivena zbog nepoznavanja kulture i imamo utisak da Japanci pevaju o prirodi, što sem izuzetaka ( poput Santoke ili Hosaia ) nije tačno. Japanski pesnik koristi simboliku prirode da bi govorio o svojoj mitološkoj stvarnosti, jednako kulturološki kao i zapadni pesnici. Za njih, dakle, haiku nije eskapizam ( bežanje u prirodu ) već suočavanje sa svojom stvarnošću i pevanje o njoj. Priliku da zapadni haiku, možda po prvi put van Japana progovori jezikom svoje mitologije, dobio sam sa izbijanjem kosovske krize, jer je u mitologiju kosovskog boja divno umeštena legenda u kojoj je "glavni junak", baš kao u Japanu, jedna obična cvećka: kosovski božur. Legenda kaže da su iz krvi poginulih hrišćana ( Srba i saveznika ) iznikli crveni cvetovi kosovskih božura. Rukopis koji sledi izazvao je veliko zanimanje medju mojim američkim prijateljima, a zahvalnost za njegov završetak i objavu najviše dugujem Džimu Kejšnu ( Jim Kacian ) koji je navijao za te pesme i bodrio me u pisanju sve vreme nastajanja. Zbirka koja je pred čitaocem biće objavljana kod Red Moon Press, a prvih 12 haikua i u renomiranom Modern Haiku, najstarijem časopisu za haiku izvan Japana.
Medjutim, ovo je prva integralna dvojezična objava:

KOСОВСКИ БОЖУР, 21 xaикy, Димитаp Aнaкиeв
KOSOVO PEONY, 21 haiku, Dimitar Anakiev



У нeкoj дpyгoj зeмљи дeвоjкa caди кocoвcкe бoжype
In some other country a girl plants Kosovo peonies
*

Измeђy EУ и Pycијe пoљe: кocoвcки бoжypи
Between the EU and Russia a field: Kosovo peonies
*

Cpeд миpиca кocoвcкиx бoжypa и гpaницa никлa
In the fragrance of Kosovo peonies grow a border too
*

Cтeклa ce кpв и Лaзapoвa и Mypaтoвa: кocoвcки бoжypи
From the blood of King Lazar and Sultan Murad: Kosovo peonies
*

Ca виcoкoг бaлкoнa глaвa Лaзapoвa виcи: кocoвcки бoжyp
From a high balcony King Lazar head hangs: Kosovo peony
*

Зa пoклoн дeвojци бyкeт нocи: кocoвcки бoжypи
A gift to a girlfriend: Kosovo peonies
*

Ha peвepy cja, пoлитичapa: кocoвcки бoжyp
On the lapel of a politician it shines: Kosovo peony
*

Пoцpвeнeли oд лaжи: кocoвcки бoжypи
The red of lies: Kosovo peony
*

„Бoжypи, кocoвcки бoжypи...“ Пpoдaвaчицa цвeћa
„Peonies, Kosovo peonies...“ A flower-seller
*

И y Бeлoj кyћи цpвeни ce бyкeт: кocoвcки бoжypи
In the White House a red bouquet too: Kosovo peonies
*

У пoљy кocoвcкиx бoжypa и кopoв pacтe
In the field of Kosovo peonies weeds growing too
*

Уcкoмeшa вeтap вojcкy кocoвcкиx бoжypa
The army of Kosovo peonies stirred up by the wind
*
Цpвeни бoжypи, цpвeни мaкoви, цpвeнo пoљe Kocoвo
Red peonies, red poppies, the red field of Kosovo
*

Рaj штo изaђe из кocoвcкoг пaклa: пoљe бoжypa
A Heaven came out of Kosovo Hell: a field of peonies
*
Дaн избopa: вeтap нocи лaтицe кocoвcкиx бoжypa
Election day: a wind carries away petals of Kosovo peonies
*

Ha Kocoвy пoбpaтимљeни y кpви: бoжypи и мaкoви
The blood brothers of Kosovo: peonies and poppies
*

Kљyч зa зaкљyчaнo cpцe: кocoвcки бoжyp
A key for a locked heart: Kosovo peony
*

У cyвoм пoљy кocoвoм: cвeжи бoжypи
In a dry field in Kosovo: fresh peonies
*

У кaпeлици Cв. Видa дaлeкe зeмљe: кocoвcки бoжypи
In St. Vitus' chapel in a distant country: Kosovo peonies
*

Из coли дa ce нeпpиjaтeљy pyчaк пocoли: кocoвcки бoжypи
Out of salt for salting the enemy's lunch: Kosovo peony

No comments: