Friday, July 25, 2008

ATLETSKO STOPALO - Haiku kalendar ( 15 )


ATLETSKO STOPALO, leto, životSvrbi atletsko
stopalo: još ne može
postati Hitler.


Hošinaga Fumio


ATLETSKO STOPALO ( tinea pedis ) je gljivično obolenje stopala, često kod sportista i onih koji upotrebljavaju javne bazene, kupatila i slično. Ovaj letnji kigo potpada pod širu temu ( kidai ) bazeni.
Gornji haiku sadrži duboku introspekciju ljudske psihe i sadrži ideju da je fašizam ne samo istorijski fenomen već i da je inherentan svakom čoveku i svakoj naciji. Pretpostavljam da je u pozadini pesme lični doživljaj tj. autorova frustracija upornim svrabom koja ga je verovatno navela na misao da inficiranom nogom šutne nekoga ili nešto i tako za trenutak bolom prekine nepodnošljiv osećaj. Suočen sa vlastitom agresivnom željom pesnik uspeva da svoj svrab uzdigne do razmatranja filozofskih problema ljudske psihe. Kao i većina pesama Hošinage Fumia i ova fascinira ekspresivnošću: dramatičnim kontrastima i nesvakidašnjim vezama ( stopalo - Hitler ) koje autor vrlo poetično i majstorski nalazi za izražavanje kompleksnih ideja. Inače fašizam je autorova omiljena tema koja se proteže kroz niz njegovih vrlo različitih pesama, tema i motiva.
Zbog mnoštva vulkanskih termalnih izvora koji se u Japanu nalaze takoreći u svakoj ulici, kultura javnih kupatila ( onsen ) je deo japanske svakodnevice, zato je atletsko stopalo relativno česta pojava. Medjutim, nije retkost ni u Srbiji - po nekim statističkim podacima raspoloživim i na internetu gljivicom tinea pedis se inficira svaki treći čovek kod nas bar jednom u životu. Dakle, tema atletskog stopala je itekako aktualna za nas.

No comments: