Sunday, February 1, 2009

SWASTIKE I KRSTOVI


Na slici: "Hill of crosses"
Više puta u ovom blogu pomenuti haiku o swastici dobio je slovenačkog pobratima izpod pera pesnika, filozofa, prevodioca, eseiste, putnika i šta sve ne: Iztoka Osojnika. U danas promenjenim mejlovima Iztok mi je poslao svoj pesnički odgovor na moj haiku o swastici:
V Sloveniji
v imenu demokracije
rastejo križi
Iztok Osojnik

u prevodu na srpski:

U Sloveniji
u ime demokratije
rastu krstovi
Iztok Osojnik


Slika slovenačke demokratije koju slika haiku Iztoka Osojnika možda liči na gornju sliku "Brdo krstova" nepoznatog autora. Vratim li se na predjašnji post u ovom blogu - JOŠ O SWASTICI ili O RUSTIKALNOM OPTIMIZMU, u kojem je kroz prizmu pokušaja optimističke interpretacije svastike Toma Maretića iz Zagreba pokrenuto pitanje stajne tačke u gledanju na život. Medjutim moram zapisati sledeće: u ovim haikuima mi se ne čini ključnim pitanje da li je u pitanju optimistički ili pesimistički pogled na život ( Iztok Osojnik gornjim haikuem čini se u potpunosti deli pesimizam u gledanju na današnje društvo koje izražavam i ja haikuom sa swastikama ) već pre da autori kroz unutrašnje povezivanje/poredjenje pojmova ( "ključnih reči" ) postavljaju pitanja o karakteru društvenih pojmova i pojava. Uspospostavljeni su poredbeni parovi: rustika - swastika ( što će reći preispituje se veza seoske idile sa fašizmom ) i demokratija - krstovi ( preispituje vezu demokratije sa crkvom ili možda čak sa celim hrišćanstvom ). Hoću reći: kritička intonacija društva nije jedina poruka haikua o swastici i krstovima iako je to važna dimenzija. Iz kritike je sakriven ( što je vrlo u haiku stilu ) ozbiljan filozofski akcenat znakova našeg vremena koji ima nesumljiv misaoni potencijal za one koji žele da osmišljavaju i preispituju svoje vreme i prostor.
To što haiku skriva je često njegovo glavno značenje - uzmimo na primer Bašov haiku o žabi, iza koje je sakrivena cela kosmogonija.

No comments: