Wednesday, February 4, 2009

HERAKLIT MRAČNI


Heraklit iz Efesa ( 550-475 p.n.e ) zvani "Mračni"
Traženje univerzalne, zajedničke osnove za haiku u pradavnoj kulturi čovečanstva ( pominjao sam u prethodnim postovima zapise kana Omortaga i biblijske poslovice preuzete iz usmene narodne kulture ) završavam sa Heraklitom iz Efesa. Njegovi filozofski aforizmi su mi još kao studentu bili omiljena literatura kojoj sam se kasnije ponovo i ponovo vraćao. Bez ikakve sumlje može se reći da je njegova misao i shvatanje sveta u to vreme bila potpuno univerzalna i zastupljena na istoku ( Kina, Japan ) kao i na Zapadu ( Grčka ). Drugim rečima iz Heraklita progovara čovek univerzalne kosmogonijske kulture u vremenu pre iznicanja kulturoloških zidova i kulturnih i verskih podela. Heraklite je pesnik i filozof celog tadašnjeg sveta, a ne samo Maloazijske Grčke. Njegov kratak, sažeti izraz u potpunosti odgovara današnjim potrebama koncepta Svetski haiku.
Navodim ovde nekoliko meni omiljenih aforizama:

*

Ulica što vodi uzbrdo i ona što vodi nizbrdo
jeste jedna ista ulica

*

Pravo ustrojstvo stvari voli da se krije

*

Tragaoci za zlatom
silnu zemlju prekopaju
da nadju malo zlata.

*
Ja sam zapitao samog sebe.

*

U stalnoj promeni vatra nalazi svoj mir.

*

Zamorno je kulučiti stalno istim
i biti pod njihovom vlašću.

*

Sunce je svaki dan novo.

*

Sve radjaju godišnja doba.

*

Grom je kormilar ovog univerzuma

*

Ne treba delati i govoriti kao
deca svojih roditelja

+++

Komentar samo uz zadnji aforizam: Za razliku od Biblije i njenih poslovica u kojima se traži da deca liče na roditelje tj. poštovanje roditelja, vlasti i plemena ( "svojeg roda" ) Heraklit veruje u čoveka kao originalno i neponovljivo biće. Danas je taj imperativ ličiti na roditelja ključni elemenat vladanja na nacionalističkom Balkanu. Evo Heraklita koji je već tada video gde stvari vode.

PS. Kako se malo ili nimalo razlikuju ovi Heraklitovi zapisi od onih koje su nam ostavili Santoka ili Hosai pišući haiku !


No comments: