Tuesday, February 3, 2009

IŠČITAVANJE PROŠLOSTI

Delo, Književni listi, 08.08.2001, intervju D. Anakieva sa Ban'yom Natsuichijem.U prošlom postu spominjem razgovor sa Ban'yom Natsuishijem prilikom njegovog gostovanja na Vilenici. Tom prilikom sam napravio intervju sa njim koji je objavljen 08. Avgusta 2001 u Kniževnim listovima časopisa Delo. U razgovoru smo diskutovali o mnogim stvarima bitnim za haiku a naslov teksta Trenutek haikuja ni zgolj prosto en trenutek ( Haiku trenutak nije jednostavno samo jedan trenutak ) govori o pokušaju borbe protiv poznate dogme na Zapadu da je sadržaj haikua tzv. haiku trenutak tj. trenutak prosvetljenja. Tu našu dogmu koja zbunjuje mnoge Japance jer oni o tome neznaju ništa lansirao je R.H. Blyth i njegovi sledbenici kroz shvatanje haikua kao ideološke pesme, pesme koja je izraz Zen Budizma. Ban'ya je u razgovoru kritikovao ovaj stav smatrajući ga krivim za uniformnost i pojednostavljenost haiku pesme na Zapadu. Odgovorio je: Haiku trenutak - u redu, ali to ne mora biti bukvalno samo jedan trenutak, taj 'trenutak' može sadržati u sebi vekove. Mene je medjutim u tom intervjuu veoma zanimao odnos jednog japanskog haiku pesnika prema zapadnoj literaturi i poeziji. Bio sam vrlo iznenadjen saznavši da su Ban'yini uzori francuski nadrealisti, baš kao što je Santoka tražio svoje uzore u ruskoj literaturi, Ogiwara kod Nemaca ( Gete, Rilke ) a Bašo kod mnogih kineskih klasika. Dakle, nema govora o eksluzivnosti japanske kulture u haikuu. Kao i svaka prava umetnost i haiku je proizvod kulturnih interakcija i izraz bezgranične duhovne slobode.
Medjutim ovaj intervju pominjem iz drugih razloga i ti razlozi tiču se porekla haiku izražavanja o kojem sam pisao u prethodnom postu. Ban'ya u tom intervjuu navodi da ga čitanje biblijskih poslovica ( to su poslovice Starog zaveta navedene kao jedna od pesničkih knjiga ) jer su očito preuzete iz usmenog predanja naroda i po formalnom izrazu, potsećaju ga na to da je kratka izražajna forma u detinjstvu čovečije kulture bila zajednička čovečanstvu i da to nije japanska posebnost. I tu su razlozi za ovaj post. Nema nikakve sumnje da je Ban'ya u pravu što se tiče univerzalnosti kratkog izraza. Medjutim čitanje biblijskih poslovica i pored sakupljene mudrosti ne oduševljava tako lako i intenzivno kao na primer Heraklitovi aforizmi. Razlog je njihova poprilična ideološka zatrovanost i te poslovice u velikoj meri slave poslušnost podanika kralju, žene mužu i dece roditeljima tj. u funkciji su očuvanja vlasti i hijerarhije jednog patrijahalnog sveta. Jedna od ideoloških dogmi koja dominira je mit o pravednosti ( što je u vezi i sa božijom pravednostošću hrišćanstva ). Za razliku od naroda knjige ( judeohrišćanstva i islama ) tzv. primitivni narodi nusu razvili taj apstraktni pojam - pojam pravde i umesto njega upotrebljavaju prirodni zakon ravnoteže tj. harmonije. Dovoljno je pogledati na primer srpsko društvo u kojem glavna frustracija proističe upravo iz ustoličenja pravednosti kao ključnog termina kulture ( šta god se pod tim mislilo ), pa da se odmah vidi kakvu društvenu promenu bi donelo oslanjanje na ravnotežu i harmoniju u ličnom i društvenom životu umesto oslanjanja na božiju pravdu. Da nije smešno bilo bi tragično. U psihijatriji postoji termin verba nociva ( štetna reč ) koji hoće reći da i reč može biti smatrana infektivnim agensom koji poput virusa može zahvatiti organizam. Mislim da je pravednost jedna od takvih štetnih reči čija štetnost izvire iz apstraktnosti i neprirodnosti. Laž koja nasilno želi postati istina i vladati u ime istine.
Medjutim, pažljivim iščitavanjem biblijskih poslovica, trebeći žito od kukolja, mogu se pronaći poslovice koje izražavaju egzistencijalnu istinu i takvi izrazi se ne samo po formi već i po sadržini potpuno približavaju egzistencijalnoj poetičnosti haikua:


14/4
Prazne su jasle gde volova nema,
a snaga volovska dobar plod pribavlja.

17/18
Bezuman čovek lako obaveze prima
i jemči se za bližnjega svoga.

25/28
Onaj ko ne ume sebe da savlada,
on je ko razvaljen grad bez zidova.


U mnogim od tih mudrih zapisa pojavljuju se vidljivi pesnički elementi a ponajviše metafore i poredjenja koji su srce poezije a pogotovo haikua. Pogledajmo samo pesničku sliku neobuzdanog čoveka kao grada ( tvrdjave ) bez zidina. Zapis o volovima pored opore istine sadrži i elemente humora...
Dakle, dokaze o postojanju brojnih ( nama danas nevidljivih ) kratkih poetskih ekspresija u dalekoj prošlosti Zapada nalazimo i u Bibliji.


No comments: