Wednesday, February 4, 2009

STRANICA REČNIKA


Original stranice rečnika ključnih reči, kako je predstavljena u Tolminu 2000., od strane Ban'ye Natsuishia, na prvoj konferenciji Svetskog haiku udruženja ( WHAC1)Uzorak jedne strane kako ju je prikazao Ban'ya za ključnu reč Dream ( San ) podrazumeva dakle prvo naziv oblasti ( ovde je oblast Mind dakle Duh) samu ključnu reč, zatim njene varijante i različite gramatičke oblike, zatim objašnjenje reči posle koga idu reprezentativni primeri pesama. Posle navodjenja primera sledi kratko objašnjenje pesama koje se najčešće odnosi na objašnjenje pozadine pesme tj. kako je pesma nastala.
Sam rečnik ( sistem ) i svaka stranica su u postupku potpuno identični sa Saijikijem ( Rečnik ključnih reči i jeste saijiki samo da za predmet uzima ključne reči umesto kigoa ). Donosim ovde i prevod stranice:

*DUH
S A N, sanjač, sanjiv, sanjivo, noćna mora

O ključnoj reči:
Ne samo ljudi već i životinje sanjaju dok spavaju. Zato možemo reći da je san naizostavni deo života svih živih bića.

Haikui za ilustraciju:

Spavah dobro sve
dok suva polja mog sna
ne pozeleneše.
Tota Kaneko ( 1919- ) Japan

neprekidno sanjam
igramo se žmurke
u dvorištu groblja
Džoana Markom, SAD

brojni su kao
trnje na kaktusu-
m0ji snovi
Sumie Aihara ( 1929- ), Japan

U mom snu
plove
oblici svih veličina
Saki Inui ( 1990- )

Mlada trava...
Planina krvari iz šlema
prepunog snova.
Dimitar Anakiev

U mom snu
nežno se ljuljuška
ladja
Džim Kejšan

US-bombe US-pakao
u dečijim snovima.
Zašto Srbija ?
Miroslav Klivar, Češka

Komentar citiranih haikua: Snovi u haikuu Tota Kaneke simboliziraju stvarnu vitalnost njegovog života. Snovi u haiku Džoane Markom prikazuju se jednako ozbiljnim kakvi su i u životu. Snovi Sumie Aihare pokazuju gorčinu. Saki Inui izražava zbunjenost sadržajem svojih snova.
Aludirajući na poznatu Bašoovu pesmu Dimitar Anakiev vrlo vešto prikazuje besmislenu smrt u ratu, ali "snovi" u ovoj pesmi ukazuju i na posleratnu budućnost. U drugom stihu pesme Miroslava Klivara, reč "snovi" postavljena je u centar svih odnosa koji vladaju u pesmi; reč je o kritičkom ostvarenju koja se protivi nedužnim žrtvama rata. Nasuprot pesmama iz jugoistočne Evrope u pesmi Džima Kejšna snovi deluju relaksirajuće i osvežavajuće kao da bi ljuljuškanje broda bilo lekovito.

PS. Na kritiku gospodje Višnje McMaster iz Zagreba, da je uvrstio u izbor očito propagandni haiku Miroslava Klivara ( preuzet iz moje antologije antiratnog haikua Parče neba ) Ban'ya je, završivši čitanja u Tolminskom bioskopu, vrlo mirno odgovorio da ima raznih vrsta haikua i da mu ta propagandnost nimalo ne smeta, jer pored elemenata propagande haiku sadrži vrlo humanu poetsku poruku.

PPS. Verujem da su poslednja dva posta dovoljno uputstvo za sve koji su zainteresovani za sastavljanje haiku rečnika.

No comments: