Thursday, April 12, 2018

JUTRO NA OBALI JEZERA DAMIRA DAMIRA


Jutro na obali jezera.
Tonem u haiku.

„50 SRPSKIH HAIKU ZA 21. VEK“ je što bi se žargonski reklo “must have” antologija, probrana sofisticiranošću jednog od najvećih svetskih autoriteta za haiku Dimitra Anakieva.
Petodecenijski presek istorije haiku stvaralaštva u Srbiji predstavljen u ovoj knjizi povešće vas na putovanje u srž pesničkog istinoljublja i metaforičke snage ove kratke forme.
Ova zbirka svrstava srpske haiku pesnike na svetsku mapu rame uz rame sa kolegama iz Japana, Evrope, Amerike, a u isto vreme je i zvezda Severnjača za nadolazeće genearcije haiku pesnika.

Rewalsar, 10.4.2018 Damir DamirMorning by the lake.
I am sinking into haiku.

"50 SERBIAN HAIKU FOR 21ST CENTURY" is a must-have anthology, selected with sofistication by Dimitar Anakiev, one of the biggest haiku experts worldwide.
A review of five decades of haiku history in Serbia presented in this book will take you to a journey into the heart of poetic veracity and metaphoric strength of this short form.
This anthology puts the Serbian haiku poets on the world map shoulder to shoulder with their colleagues from Japan, Europe and America, whilst serving as a guiding star for the future generations of haiku authors.

Rewalsar, 10.4.2018 Damir Damir

No comments: