Friday, April 27, 2018

ČETIRI HAIKU ANĐELE NIKOLIĆ


Gledam u svemir
istočni vetar
briše granice

Jutarnje sunce
linija mog života
na horizontu

Inje na staklu
iz daleka vozovi
prazni dolaze

Leptira nema
i lišće trulo
život mi je prijao

--- Anđela Nikolić, Beograd
Anđela Nikolić rođena je 1991.godine, živi u Beogradu. Završila je studije arhitekture.
Ovih dana se izražava poetikom haikua, i na izlete nosi polaroid.

1 comment:

stenote said...

Good haiku... keep-up the good work... May I share a Haiku about Maria Callas in https://youtu.be/1OJj3QbXIbE