Saturday, April 7, 2018

50 SRPSKIH HAIKU ZA 21 VEK (Antologija savremene srpske haiku poezije)


Obeležavajući 25 godišnjicu svojeg uredničkog rada u haiku poeziji, odlučio sam da napravim Antologiju savremenog srpskog haiku - 50 srpskih haiku za 21 vek. Godine 1993 otpočeo sam sa uređivanjem Haiku novina, ovom radu sam prudružio prvi haiku časopis na slovenačkom Prijatelj (1996-1998), 1999 uredio sam Knots (Čvorovi) antologiju haiku poezije jugoistočne Evrope, na engleskom, ko-urednik bio mi je Jim Kacian (Prijatelj, 1999). Ova zbirka doživela je veliki uspeh u Americi i širom sveta, iste godine uredio sam antologiju anti-ratnog haikua Parče neba, na srpskom, češkom i engleskom (Daupin, Prague, 1999); antalogija je nagrađena medaljom Franca Kafke.
Godine 2005 uredio sam antologiju slovenačkog haiku Ribnik tišine (Apokalipsa, 2005). Ova antologija izašla je na 12 jezika i doživela je brojne evropske promocije, postavivši slovenački haiku na mapu sveta-tiraž je planuo u rekordnom roku. Godine 2013 uredio sam svetsku antologiju anti-ratnog haiku, haiku protiv nasilja i za poštovanje čovekovih prava (Kamesan Books, 2013, Santa Cruz,CA). Iste godine izašlo je i drugo izdanje te knjige. U njoj se je našlo 903 haiku, 435 pesnika, iz 48 država sa svih kontinenata, koji govore 35 različitih jezika. Knjiga je nagrađena u Japanu nagradom Ginyu, u Americi je nominovana za THF nagradu, koju nismo prihvatili. Antologija 50 srpskih savremenih haiku je skromnija po obimu ali reprezentuje najvitalniju bazu srpskog haiku. Ubeđen sam da je unatoč skromnosti njen značaj zaista veliki.


50 SRPSKIH HAIKU ZA 21 VEK (Antologija savremene srpske haiku poezije)
Priredio: Dimitar Anakiev

1.
Treperi lik u vodi.
List sa grane najednom
razbi ogledalo.
--- Zoran Vučić

2.
Crveno jaje
sa nadgrobne ploče
odgura vetar.
---Vitomir Miletić Witata

3.
Ruže u vazi-
posle operacije oka
još crvenije.
--- Zoran Doderović

4.
Ispraćam leto.
U mom srcu glasovi
bezbrojnih bića.
---Dušan Pajin

5.
Đavola sretoh
ali navukoh masku
ravnodušnosti.
---Dragan J. Ristič

6.
Brvno kraj prtine-
zahvalno su zastale
umorne noge.
---M.T.Vid

7.
Nosila sam bebu
u vreme Černobila
nosim je i sada.
---Ljiljana Mitrović

8.
Šapućem molitvu
i osećam: Japan jeste
u mojoj sobi.
---Dušan Vidaković
9.
Na postamentu
šumska jagoda-cveta
pored heroja.
---Slavko Sedlar

10.
Činim šta mogu:
Ispred lave okom sklanjam
Baštu u cvetu.
---Milijan Despotović

11.
U razmacima
ćurliće neka ptica-
kaplje infuzija.
--- Rajna Begović

12.
Kristalni izvor.
Šumica me posmatra
njegovim okom.
--- Momčilo Tešić

13.
Mladom mesecu
noćas komšija tiho
svira gitaru.
---Predrag Pešić Šera

14.
Rat uze sina.
Otac svakog jutra
ljubi šajkaču.
---Dragica Gašpar

15.
Na barikadi
gladni radnici čekaju-
laste odoše
---Nenad Glišić

16.
Nestade svetla.
Svetli i ona koja
lampu donosi.
---Tomislav Mijović


17.
Kosovo polje.
Nad izgubljenim carstvom
krava maše repom.
---Svetomir Đurbabić

18.
U starom šlemu
hrizanteme-za grobove
slobodara.
---Dragan Studen

19.
proleće posle razvoda-
praznina raste gde
bejahu sećanja.
---Jasmina Nadaškić Đorđević

20.
Beg od poplave-
žena u naručju
nosi kuče.
---Aleksandar Pavić

21.
Spavam na livadi
vetar me uspavljuje
vetar me budi
---Nenad Burgić


22.
Nije došao-
sama ću oduzeti
nevinost moru
---Eleonora Luthander

23.
Jesenji mesec-
kuda to noćas plove
senke Cigana.
---Baja Saitović

24.
Grubo, baš grubo
guraju pridošlicu--
ti golubovi
---Tatjana Stefanović

25.
Glas Aušvica-
sa žičane ograde
cvrkuće ptica.
---Zorica Novaković

26.
Po trotoaru
prosuto zimsko smeće.
Izležava se.
--- Vladislav Bajac

27.
Kolona vojnika
omamljena svežinom
zelenih jabuka.
--- Bojan Jovanović

28.
Zasuto zemljom
uvelo drvo trpi
na gradilištu.
--- Hiroši Jamasaki Vukelić

29.
Nahrani me
jednim pogledom samo
ta mlada žena.
---Srba Mitrović

30.
Bogorodica
neoprezno drži Hrista
ispustiće ga.
--- Desanka Maksimović

31.
Ugasi fenjer
pokazaću ti nešto lepo-
senku na zidu
--- Zoran Matić

32.
spor saobraćaj:
behari levo i desno
umiru graciozno
---Branko Manojlović

33.
Od bombe usmrćenih
nesahranjen je jedino
sićušni vrabac.
--- Rade Dacić

34.
Roditelji poginulog
vojnika odlaze sad
svako u svoju odaju.
--- Moma Dimić

35.
Ruka koja zakida
na vagi,
pomazi li koga katkad?
--- Mirjana Božin

36.
U ćeliji sa
šest ubica, dnevni mir
remiti muva.
--- Damir Damir

37.
Stari grobovi
iskopani oruđem
novih ratnika.
--- Zoran Nikolić Mali

38.
Teškaš Salihu
televizor pojača:
program na srpskom.
--- Dimitar Anakiev

39.
Ko jesen prođe
devojčica bez noge
Terazijama.
--- Dragan Žigić

40.
Novi Beograd:
kad vozim sam, ne vidim
to zelenilo.
---Aleksandar Nojgebauer

41.
Ljetna oseka.
Školjke na osami
leže spljoštene.
---Ljubomir Dragović

42.
Tužno je lepa
prazna vaza na stolu:
sanja proleće
--- Nikola Nilić

43.
Crna kiša
zrelih dudinja prlja
bele kokoši.
--- Dobrica Erić

44.
Sa kućnim dimom
putuje do nebesa
moja osama.
---Miroslav Belović

45.
Isukao mač
na jato golubova:
bronzani ratnik.
--- Nebojša Simin

46.
Zalazak sunca-
oslonjen o tojagu
mislim o jutru.
---Milenko D. Ćirović Ljutički

47.
Gledam Ciganće
otoše u pečurće.
A ja, na grobje.
---Dragoslav Manić Forski

48.
posle pljuska kap
kiše okruži celo
nebo u bari.
---Verica Živković

49.
kiša-
kupujem kišobran
koji mi se ne sviđa
---Stanoja Plavšić

50.
More odnosi
poslednji list smokve-
jugo u luci.
---Borivoj Bukva

No comments: