Monday, April 13, 2009

SAIĐIKI: Kartanje


ZIMA / život / igre
Pobeđuje sve
karte: Car-imperator
u svom oklopu.

Jamagući Seiši

( Prevod: Dimitar Anakiev )


Ovaj haiku Seiši je napisao 1964. u Kuwani. U originalu stoji "festivalske karte" jer je kartanje deo lokalnog festivala, i taj festival se odvija leti, pa je kao takav u Japanu letnja tema. S obzirom da mi takav festival nemamo, a kartamo se i kartanje kao i ostali "stoni sportovi" tj. igre ( domine, šah, karte... ) najviše odgovaraju zimskom periodu, predlažem temu domaćeg kalendara "IGRE" unutar koje bi "kartanje" bilo poseban, zimski kigo.
U prevodu mi je bilo važno očuvati klasičan ritam 5-7-5, kigo i osnovni smisao a to je aluzija na vlast koju eto reflektuju i pučke igre: "vlast je vlast".


No comments: