Tuesday, April 7, 2009

O BAŠOOVOM SEKSUALNOM ŽIVOTU


Žaba ne samo zbog Bašoovog haikua o žabi, već i zato što je ovaj prolećni kigo simbol plodnosti.
O Bašovom životu, karakteru i seksualnom životu se svuda puno govori, sem kod nas pa mi je zato odgovor na jedno mail pitanje o Bašoovoj seksualnosti dobrodošao da objavim nešto na tu temu i kod nas. Evo tog odgovora, preuziman ga copy-paste iz mog maila i popravljam samo par 'tipenfelera':

Odgovor na sva ta pitanja je lak i složen ujedno. Prvo položaj našeg gledanja - kulturološki je vrlo sumljiv. Zamisli da postoji standardna kultura pismenosti od 3 veka P.N.E ( a sama pismenost ustvari još duže - preko 3000 godina ). tj. kineska civilizacija.
Na njenim istočnim rubovima stoje Vijetnam i Japan, dve kineske provincije. U to vreme Zapad niti ne postoji kulturno tj. mi svi tadašnji Drugi smo nepismeni barbarikum, što većinom i danas jesmo ako našu otimačko-grabljivu "kulturu" ne shvatimo previše ozbiljno. To pišem zbog vizure. E, sad, 17. vek u kineskoj provinciji Japanu, živi samuraj Bašo. U to vreme u toj kineskoj provinciji vlada 80% pismenost, o čemu ima preciznih podataka jer se u celom Nebeskom Carstvu, ( kineskom ) vrše redovni popisi hiljadama godina, a postoje i tri tipa javnih škola ( pričamo o društvenom sistemu koji naš barbarikum zove "feudalizam" ), drugim rečima vlada prilično komforna i liberalna društvena klima, visoke prosvećenosti i širokih sloboda, pa tako i seksualnih sloboda, religioznih sloboda itd. U tom svetu je samuraj jedna od centralnih ličnosti, ne samo kao ratnik već i kao učitelj, pesnik itd. tj. nosioc kulture. U toj klasi samurajskoj su homoseksualni odnosi bili česti, i čak kažu da je prva zbirka trostiha ( kad se trostih pojavljuje samostalno po prvi put ) u tzv. predhaiku fazi bila zbirka šaljivih homoseksualnih pesmica - to je pra-početak haikua. ( U stvari je Bašoova zasluga što je u šaljive pesmice uneo "ozbiljan" tj. "religiozni" sadržaj ). Bilo je normalno da stariji samuraj ima nekoliko mladjih muških konkubina - mladih prijatelja koje je podučavao veštini ratovanja, poeziji, kaligrafiji i delio sa njima život svakako pa i seksualno. Dakle, bila su u pitanju iskrena prijateljstva a ne seksualno ropstvo, ili prostitucija. Uz to je većina samuraja imala i žene i sa njima stvarali porodice pa je tako bilo i sa Bašoom. Drugim rečima, Bašo je bio čovek svojeg vremena i svoje civilizacije u čijoj provinciji je živeo. Koliko je ta provincija bila velika vidi se po tome da je svog "uzora" i "pesničkog pretka" - kineskog pesnika Tu Fu-a, čitao sa 9 vekova zakašnjenja - toliko vremena je trebalo da Tu Fuova poezija dodje iz Nanjinga ( , južne prestolnice carstva ) u Tokyo ( , istočnu prestolnicu ).

Znači, reći da je Bašo bio "gej" je prilično smešno i netačno verovatno ( To je vizura našeg barbarikuma ). Ali da je pored heteroseksualnih odnosa imao intenzivne ljudske i seksualne odnose sa muškarcima je takodje tačno. Sam Bašo negde piše da se je u životu zaljubljivao tri puta: u jednu ženu i dva muškarca. Naravno, kao samuraj bio je mnogo upućeniji na muško društvo.
U Japanu se seksualne slobode ukidaju sa dolaskom i dominacijom zapadnjaka ( krajem 19 vek ) tj. kada hrišćanske vrednosti počinju da dominiraju tj. budu "poželjna" forma ponašanja ( uz zapadnjačku odeću ) ali i dandanas je Daleki Istok, pa tako i Japan mnogo slobodniji u shvatanju seksualnosti jer su zapadne norme tamo ipak samo površna, neukorenjena stvar ( a i za njih ipak je to barbarski okvir ponašanja )

Mi u stvari imamo dosta velike probleme sa haikuom jer je haiku stvar kulture koju mi nemamo ( od odnosa do prirode pa evo i do seksualnosti / opet prirode !/), zato je naš haiku tako smešna pojava i čudan, barbarski, hibrid.

Da ovome još dodam da je, po mnogim zapisima, Bašo bio i nabusita i autoritativna ličnost - kao što i priliči samuraju, a odudara od romantično-asketske slike stvorene mnogo godina kasnije sa namerom izklesavanja herojskog lika.

D.A.

No comments: