Tuesday, February 27, 2018

УПОРЕДИТЕ БАШОА И КАНЕКО ТОТУ
УПОРЕДИТЕ БАШОА И КАНЕКО ТОТУ
(У сећање на Кенеко Тоту, оца савраменог /гендаи/ хаику, 1919-2018)

Болест на путу.
Моји снови лутају
дивљом мочваром.
- - - Башо (Превод: М.Уеда/Д.Анакиев)

Спавах добро
све док дивља мочвара мог сна
неозелене
- - -Тота (Превод: Гилберт & Кон Нићи / Д. Анакиев)

No comments: