Wednesday, December 24, 2014

ЈУТАРЊИ ЦВРКУТ О МЕТАФОРИ (ХАИКУ МАСТЕРКЛАС)Димитар Анакиев
ЈУТАРЊИ ЦВРКУТ О МЕТАФОРИ (ДВОСТРУКОМ ЗНАЧЕЊУ)
(о ”везаним” и ”невезаним” метафорама)

Обе врсте метафора: ”истиочњачке” и ”западњачке” су по својој природи јукстапозиције или суперпозиције, једино што су ”источњачке” одвезане а ”западњачке” завезане...
---Димитар Анакиев (Хаику Мастерклас, 08.07.2012)

Сматрам да је концепт дефиниције и дефинсања врло непоетичан (супротан природи метафоре) зато ћу се уздржати од дефинитивних закључака приликом разматрања теме. Желео бих да пажњу усмеримо према терминима које рутински употребљавамо не размишљајући о правој природи метафоре (тј. двоструког значења). По мом суду јукстапозиција је основна (примитивна? неразвијена?) метафора (коју проф. Душан Пајин назива ”унутрашња метафора” /ВХА1*/ а Брус Рос ”апсолутна метафора” /МХ 43.2**/ тј. постоји дистанца између између ствари које се пореде и оне се не додирују. Такав је случај у хаикуу кога сам јутрос објавио:

Слобода да се
буде наг усред поља:
дисање кожом

- Димитар Анакиев

”Слобода” и ”кожа” су постављени на различитим позицијама у песми, оне се не преклапају директно: значи да је метафора ”невезана” или ”отворена” за различита значења. Ако пар појмова који се међусобно пореде (”слобода” и ”кожа”) заменимо са две боје (на пример са ”жутом” и ”плавом”) обе боје ће задржати своје основне особине и ”додатно значење” међусобног споја остаће невидљиво у имагинативној сфери. Међутим, ако спојимо ”жуту” и ”плаву” њихове особине ће нестати и само ће ”зелена” боја, резултат њихове интерекције, постојати у песми. У том случају ће ”зелена” бити везана метафора.
Везане метафоре су ”непрозирне” и ”мистичне” зато што не можемо видети структуру и све њене делове. За пример узмимо следећу метафору:

чупави облаци у плаветнилу

у фрази ”чупави облаци” видимо само један члан поређења: ”облак” али не знамо да је је чупав као овца, као коза, као памук, као човек, мангупски или паперјаст као птица. Значи једнако у ”везаним” или ”невезаним” метафорама читаочева машта је неопходна: у ”невезаним” метафорама машта полази од елемената који се пореде и тражи ”додатно значење” док у ”везаним” она полази од ”додатног значења” да би пронашла недостајући елеменат поредбеног пара. Ако означимо метафору као троугао са теменима А, В и С где су темена А и В пар елемената који се упоређује а С је ”вишак значења” или ”ново, додатно значење” /тј. она ”зелена боја” која се добија мешањем А (жуте) и В (плаве)/ видимо да је ”источњачки” јукстапозициони пар метафоричког троугла А, В (додатно значење непознато) док је ”западњачки” поредбени пар или С, А или С, Б.

Прошле ноћи у коментарима запазио сам занимљив коментар Маје Љубенове па га придодајем овде - Маја каже:

” Предпостављам да је 'везана' метафора оно шта ја зовем 'директна' или 'отворена' - то је метафора коју налазимо у свим поетским формама западне литературе али и на Истоку док је ”невезана” нешто налик на ”наговештену метафору” - када су фрагменти и фразе у хаику сучељени на начин да чине метафору. На пример:

северни ветар-
неки гладни пас трза
на мој капутић

- Маја Љубенова

нисам желела да кажем да је 'северни ветар' заправо 'гладни пас' али сам то наговестила".

По мом мишљењу метафорички пар А, В нису фразе ”северни ветар” и ”гладни пас” већ се јукстапозиција (метафора) формира у међудејству појмова ”ветар” и ”капутић”. Могуће су интеракције разних појмова али главна оса значења ове песме налази се између појмова ”ветар” и ”капутић. Поређење ”ветра” са ”псом” је стилска бравура али није основа песме.

ФУСНОТЕ:

**WHA1 (World Haiku Association inaugural conference, Tolmin, Slovenia,
2000, paper presented by Prof. Dušan Pajin, Belgrade)
**MH.43.2 (Bruse Ross: "Haiku Mainstream: The Path of Traditional Haiku in
America", Modern Haiku, Santa Fe, NM, 2012)

Хаику Мастерклас 08/08/2012

БЕЛЕШКА: Почевши од 2012 до данас Димитар Анакиев (ака Камесан) одржава Фејсбук групу ”Хаику Мастерклас” у којој је преко 1500 песника из целог света. Група ради на енглеском језику. Као вођа групе Анакиев ради песничке едукације перидично објављује ”Јутарње цвркуте” на разне теме а поред тога се објављују и коментаришу песме, воде дискусије о отвореним питањима или се одржавају песничка такмичења и конкурси.

No comments: