Saturday, February 13, 2010

TAKAHAMA KYOSHI (4)
Kjoši je za haiku važan toliko kao i Bašo. Da li je ta tvrdnja, koja se može u Japanu često čuti, prejaka? Rekao bih da odgovara istini u mnogim aspektima. Kjoši je ne samo novi početak japanskog haikua u vremenu kada se japansko društvo i kultura savijaju pod jakim pritiscima zapadnih vetrova već i javna ličnost, pesnik i urednik, koji odoleva vetru, stvarajući značajno delo i pleni moralnim integritetom i snagom. Obojica, Bašo i Kjoši, ulaze u svet haiku literature direktno iz sveta samaruja: Bašo kao ronin oslobodjen službe gospodarevom smrću, a Kjoši kao sin samuraja kome istorijske okolnosti oduzimaju zvanje i status potiskujući ga u bedu. Ova činjenična veza samurajstva i haiku poezije je važna, a nije tajna i da je haiku i njegov specifični asketski duh stvoren u redovima samuraja koji su počeli pisati ovu kratku formu još pre Bašoa. Etika društvenog sloja samuraja nereskidiva je od suštine haikua.
Kjoši upravo pokazuje svojim primerom svoj izuzetni integritet kao ličnost, dokazujući da je haiku ne samo poezija već i vrsta etičke prakse. Zato je Kjoši svetli primer od koga se može učinti ne samo poezija, principi haikua kao japanske tradicionalne veštine, već i životni principi. Pored svega Kjoši je i savremeni čovek koji rešava dileme slične našim. Ako je Bašo bio često razmatran kao feudalni čovek čija životna načela podpadaju pod drugačiju društvenu optiku, ta argumentacija kod Kjošija ne važi. Šta više, vidimo da su principi i načela koji služe kao opora Bašoa jednako životni i u slučaju Kjošija. Reč je o tradicionalnim principima japanske kulture, a ista načela važe i u poeziji.

Kjoši je poznat po pet poetskih načela svoje (i japanske) škole haikua:

1. Načelo "objektivne skice" (kyokkan shasei)
2. Načelo pejzaža, unutrašnje pokrajine (keshiki)
3. Načelo nedostupnosti istine čulima
4. Načelo "cveća i ptica" (kacho fuei) manifestovano kroz "kigo"
5. Načelo kratkoće života

Iako zapadni tumači načelo "objektivne skice" smatraju načelom zapadnjačkog realizma, ovaj princip je uzet iz tradicionalne japanske estetike i baš to načelo važi i za poeziju Bašoa-svakako su najbolje Bašoove pesme pisane po tom načelu. Kjoši kaže: Prvo skiciraš objekt posmatranja i približavaš mu se, zatim se poistovećuješ sa njim i konačno objekat dolazi k tebi. Ovo isto načelo postoji u japanskoj kulturi i kroz razne druge metaforične iskaze, recimo: Uči od bora da budeš bor.
U načelu "unutrašnjeg pejzaža" ili "mentalnog pejzaža" Kjoši izražava stav da svaki pesnik mora kroz svoju poeziju da uhvati one pokrajine, koji odgovaraju njegovoj unutrašnjoj istini. Za primer svog unutrašnjeg pejzaža daje pesmu o usahlom polju. Medjutim to isto načelo važi u svim umetnostima svuda i u filmu ga posebno ističu Tarkovski i Herzog.
I načelo o nedostupnosti istine čulima je široko poznato u umetnosti, i u haiku ono znači metaforičnost ili "višak značenja": govorimo o jednom a iza toga se skriva i još nešto. Razni umetnici izražavaju ovo načelo svako na svoj način: recimo Hoshinaga Fumio kaže Ko veruje da je more plavo ne može razumeti moje pesme.
"Cveće i ptice" je drugo ime za prirodu (oko nas i u nama) ali samo onu podložnu promeni godišnjih doba. Tradicionalni japanski pogled.
Načelo o kratkoći života je takodje tradicionalni filozoski stav.


Zadnji put hvata (5)
sunčev zrak—pavlovnije (7)
list što opade.(5)
(1906)


Kigo: "opade list"-jesen
Prevod: Dimitar AnakievIzmedju neba (5)
i zemlje prsnu po kap, (7)
dve zimske kiše.(5)

Kigo: "zimska kiša"
Prevod: Dimitar AnakievRano se dani. (5)
Cveće i ptice učim (7)
Isusu hvala. (5)

Kigo: "rano se dani"-leto
Prevod: Dimitar AnakievŽelatinozna (5)
žablja iskra isto zna: (7)
život je kratak. (5)
(1956)

Kigo: "žablja ikra"-proleće
Prevod: Dimitar AnakievDuša zatrepta (5)
od kako kod nas dunu (7)
jesenji vetar. (5)
(1948)

Kigo: "jesenji vetar"
Prevod: Dimitar AnakievSa listom palim (5)
na nos--na površinu (7)
šaran izroni. (5)

Kigo: "opao list"-jesen
Prevod: Dimitar AnakievSevnula munja.(5)
Prodavačica na putu (8)
bosonoga. (4)
(1937)

Kigo: "munja"-leto
Prevod: Dimitar AnakievVetar i kiša (5)
besne—iz meteža sve (7)
ovo nastade. (5)
(1897)

Kigo: "metež"-zima
Prevod: Dimitar AnakievKao što vidim (5)
gore-dole mrdaju (7)
larve komarca. (5)
(1938)

Kigo: "larve komarca"-leto
Prevod: Dimitar AnakievOprez, uhode! (5)
Pribijeni hodamo (7)
hladnog proleća.(5)
(1925)

Kigo: "hladno proleće"
Prevod: Dimitar Anakiev


Zaseo je sneg (5)
u baš svakoj parceli (7)
rižovog polja.(5)

Kigo: "sneg"
Prevod: Dimitar AnakievDok se obukoh (5)
tama najednom nasta (7)
i nadjoh se nag. (5)
(1930)

Kigo: "rano se noći"-zima
Prevod: Dimitar Anakiev

No comments: