Wednesday, February 10, 2010

GINKO PO SNEGU

Бројећи прстима:
пет, седам, пет, седам, пет...
прођох мећаву.


Газим дубок снег,
следћи траговима
можда вyчјим.


Крај реке, у снегу
сусрећу се трагови
два незнанца.

No comments: