Monday, October 4, 2010

RAZGOVOR S MAČKOM
Dimitar Anakiev
RAZGOVOR S MAČKOM

Niz haikua „Razgovor s mačkom“ zapisao sam kao svojevrstni poetski dialog sa prijateljem Banyom Nacuišijem. Već poduže polemišemo. Nedavno me je zamolio da mu recenziram knjigu izašlu u Srbiji. To sam uradio. Zatim mi je on poslao objavljenu recenziju u njegovom časopisu Ginyu br. 47 zajedno sa svojom novom knjigom štampanom u Indiji. Pažljivo sam, zajedno sa svojim mačkom, sve to pročitao i zapisao poetske refleksije:Japanski pesnik
napustio Balkan, sada on
knjigu štampa u Indiji
#

---Banji Nacuišiju*
Taj vulkan
što povraća rajeve
moj je prijatelj
#

Mačor
koristi printer
za spavanje
#

Dijalektika mog života:
nimfa što ljubi
biku rogove
#

Još su živi
autonomni marksisti--
grmi planinom
#

Čitam
Hibridne rajeve
glavu uz glavu sa mačkom
#

Iz dijalektike
u metafiziku skoči
mačor
#

Sa mačkom spavamo
jedan pored drugog
koliko su udaljeni naši snovi?
#

Mačka spava
duboko štiteći
svoje skriveno blago
#

Zamisli moj mačore:
40 godina plaćam kredit
jednog napisanog haikua
#

Sa mačkom
što spava na mojoj nozi
osećam se potpun
#

Ližući mi prste
jedan za drugim—ponesen sam
u mačiji raj
#

Kako mačak
istrča u noć, leptir ulete
u osvetljenu sobu
#

Portret filozofa
na zidu mojem mačku
na djavola liči
#

---Na temu Banje Nacišija**
Razgovarajući sa ciganima
ispod punog meseca Santoka i ja
postadosmo marksisti
#

U Ginju br. 47
jedan pored drugog
bankar i marksista
#

Mog mačora
posetio drugar: jede
njegovu hranu
#

*Banja Nacuipi „Hibridni rajevi“,2010, Cyberwit.net, Indija

**Ragovarajući sa ciganima
ispod punog meseca moj drug
ostareo
Banja Nacuiši

No comments: