Sunday, August 24, 2008

RUSTIKA ( 2 ) - tri politička haikua


mekeću, mekeću,
mekeću -
ratni zločinci

na Balkanu
u ime rustike
rastu svastike

botaničari i astronomi
nalaze nova imena
za ratne zločine

Dimitar AnakievNo comments: